آغاز اتصال شبکه شتاب ایران به نظام بین‌الملل

آغاز اتصال شبکه شتاب ایران به نظام بین‌الملل | طراحی سایت

واحد جمع آوری خبر طراحی سایت rsmedia تقدیم می کند:

شرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی از بانک مرکزی ایران در راستای عمل به مسئولیت محول شده در خصوص فراهم آوردن امکان اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت در قالب یکی از پروژه‌های استراتژیک نقشه راه بانک مرکزی، با شرکت BPC روسیه قرارداد همکاری امضا کرد.

سید ابوالطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص روند انعقاد قرارداد اظهار داشت: از چندی پیش که مسئولیت اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزی به شرکت ابلاغ شد، مقدمات برگزاری مناقصه بین‌المللی برای تهیه یک ساماه سوییچ کارت استاندارد با تهیه اسناد مناقصه به وسیله تمامی ذی‌نفعان آغاز و نهایی و سپس آگهی مناقصه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شد. نه شرکت خارجی اسناد مناقصه را دریافت کردند و پس از برگزاری کنفرانس مناقصه، نهایتا پنج شرکت پیشنهاداتشان را ارسال کردند. وی ادامه داد: پیشنهادهای دریافت شده توسط کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار گرفت. سپس شرکت‌های Word line (فرانسه)، شرکت Open way(روسیه)، و شرکت BPC(روسیه) براساس میانگین نمرات ارزیابی رتبه‌بندی شدند. به گفته مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک پس از گشایش پاکت‌های مالی شرکت‌های پیشنهاددهنده، رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس فرمول از پیش تعیین شده، امتیازات کسب شده و قیمت پیشنهادی صورت گرفته در نهایت شرکت BPC روسیه به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.

نجفی تصریح کرد: مذاکره و تعامل با شرکت BPC  برای تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با این شرکت تا روز ۱۷مهرماه به سرانجام رسید و در نهایت قرارداد اجرای پروژه بین شرکت روسی و شرکت خدمات انفورماتیک اظهار امیدواری کرد با همکاری و مساعدت تمامی متخصصین و مدیران صنعت بانکی کشور در زمان تعیین زیرساخت‌های لازم جهت اتصال بانک‌های کشور به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت فراهم شود. براساس این گزارش شرکت BPC، علاوه بر تجارب اجرای چندین پروژه مشابه در کشورهای مختلف، در ایران نیز تاکنون قرارداد پیاده‌سازی سامانه سوییچ کارت خود را با چند بانک داخلی منعقد کرده است.

منبع: روزنامه عصر ارتباط