افزایش درآمد ۱۴ شرکت دولتی فاوا در بودجه سال ۹۷

افزایش درآمد 14 شرکت دولتی فاوا در بودجه سال 97 | طراحی سایت

واحد جمع آوری خبر طراحی سایت rsmedia تقدیم می کند:

مهر: دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ در مجلس، وضعیت ۱۴ شرکت و بنگاه فعال دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارقام بودجه‌ای مربوط به آنها را مورد بررسی قرار داد. بر اساس این بررسی‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نام ۱۴ بنگاه دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت، شرکت دولتی پست بانک، شرکت سهامی انستیتو ایز ایران، مرکز گسترش فناوری اطلاعات، شرکت سهامی صنایع الکترونیکی شیراز، شرکت سهامی صنایع مخابراتی صا ایران، شرکت سهامی ایز ایران و شرکت‌ سهامی صنایع الکترونیکی ایران اشاره کرد.

افزایش درآمد ۱۴ شرکت دولتی فاوا بودجه سال ۹۷

برآوردها نشان می‌دهد درآمد شرکت‌های مذکور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال گذشته ۳ هزار و ۸۴۳ میلیارد ریال نیز افزایش داشته است و همچنین مبلغ ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال نیز افزایش هزینه نسبت به قانون سال گذشته در این لایحه مشاهده می‌شود. به بیان دیگر درآمد شرکت‌های دولتی حوزه فاوا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۵ هزار و ۶۹ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته ۸۴۳/۳ میلیارد ریال افزایش داشته است. این افزایش در آمد بیشتر مرتبط با مرکز گسترش فناوری اطلاعات، شرکت سهامی صنایع الکترونیکی شیراز و شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در کنار افزایش درآمدها، هزینه‌ها نیز تا حدودی به همان نسبت افزایش یافته است.

رشد ۱۶ درصدی هزینه شرکت‌های فاوا در ۴ سال

بررسی رشد هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات حاکی از آن است که میانگین رشد سالانه هزینه‌های این شرکت ها در طول سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ از رشد ۱۶ درصدی برخوردار بوده و درآمدها نیز ۱۷ درصد رشد داشته است. در همین حال جمع کل سود پیش‌بینی شده شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته ۱/۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. در همین حال لایحه جاری ۲ درصد افزایش سود را برای شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران، شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک، شرکت سهامی انستیتو ایز ایران و شرکت سهامی ایز ایران نسبت به قانون سال گذشته پیش‌بینی کرده است.

کاهش سود سه شرکت دولتی در بودجه ۹۷

درصد افزایش سود لایحه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با قانون سال ۱۳۹۶ برای شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز یه میزان ۴/۸ درصد، برای شرکت سهامی صنایع مخابراتی صا ایران ۸/۱ درصد و برای مرکز گسترش فناوری اطلاعات ۶/۵۲ درصد است.در میان این شرکت‌ها سود ویژه شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک به میزان ۹/۲۸ درصد، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک شرکت مادر تخصصی به میزان ۱/۲ درصد و شرکت دولتی پست بانک ۳۳/۳ درصد در قیاس، با قانون سال گذشته کاهش داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تکالیف مد نظر برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اعلام کرد: با توجه به اختیاراتی که ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه برای افزایش ظرفیت انتقال ترانزیت دیتا به وزارت ارتباطات می‌دهد، افزایش سود از سهام شرکت ارتباطات زیر ساخت دور از ذهن نیست. شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران با اجرای هر چه سریع‌تر احکام مرتبط در ماه (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاح ساختار خود می‌تواند درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز با انجام اصلاح ساختار، استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره ۴۲۳۱