طراحی سایت ؛خط‌کشی هوشمند

خط‌کشی هوشمند | طراحی سایت

واحد جمع آوری خبر طراحی سایت rsmedia تقدیم می کند:

مهر: در لندن خط‌کشی محل عبور عابر هوشمندی نصب شده که با ردیابی حرکت عابر پیاده، ورود ناگهانی افراد به خیابان را به رانندگان هشدار می‌دهد.

محققان به تازگی خط‌کشی هوشمندی مخصوص عابران پیاده در یکی از خیابان لندن نصب کرده‌اند که هنگام عبور عابری مشغول کار با موبایل از خیابان به رانندگان هشدار می‌دهد.

سطح این خط‌کشی هوشمند حرکت عابر پیاده را به وسیله دوربین ردیابی می‌کند و سپس چراغ‌های ال‌ای‌دی خط‌کشی با توجه به حرکت او روشن می‌شوند.

به عنوان مثال هنگامی که فردی ناگهان وارد خیابان می‌شود، یکی از خطوط قرمز می‌شود. همچنین هنگامی که عده زیادی برای عبور از خیابان منتظر هستند، خط‌ها پهن‌تر می‌شوند. نمونه این خط‌کشی در جنوب لند اجرا شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره ۴۱۶۴